Levering eetdagen

Uw pakket wordt op de dag zelf geleverd tussen 17 en 18uur. Warm en coronaproof.

Afhaling eetdagen

Afhalen is mogelijk op de chirozondag die volgt op de dag van de eetdag. Uw pakket is dan wel gekoeld.

Afhalen voor of na de Chiro.