Chiro waar jij jullie wordt

Chiro, waar 'jij'

'jullie' wordt.